Tag Archives: Frivillig

Sådan bliver du gladere – lær af de frivillige

Danmark er stadig et foreningsland, 100.000vis danskere er dagligt ledere i en frivillig forening. Det kan være i fodboldklubben, genbrugsbutikken, i koret eller noget helt tredje. Her er engagement og en højere mening den største motivation, så hvordan kan du lære af de frivillige og hvilke kompetence giver det dig i dit professionelle virke?

rie2

Gennem mange år har forholdet mellem den private og frivillige sektor været præget af stridigheder. Traditionelt set har virksomheder og frivillige organisationer udfyldt meget forskellige roller i samfundet. Stridigheder og magtkampe mellem de to sektorer har været udløst af organisationernes til
tider modsatrettede målsætninger, nemlig profitmaksimering overfor fremme af social og miljømæssig udvikling. Men hvad kan vi lære af hinanden og hvordan kan den frivillige sektor inspirere dig i dit arbejdsliv?

I denne episode taler Krifa Podcast med Rie Frilund Skårhøj, som er uddannet sociolog og selvstændig i foredrags- og konsulentvirksomheden ‘Ledfrivillige.dk

Rie er forfatter til 3 bøger heraf to om ‘ledelse af frivillige’. Hun er grundlægger af foreningen RETRO, som startede i 2004. RETRO drives primært af frivillige og udgør i dag 3 socialøkonomiske projekter og 3 humanitære projekter i Afrika. Derudover er Rie fitnessinstruktør, gift og har 3 børn.

At satse alt for en sag – med Anja Ringgren Lovén

AnjaogbørnHar du nogensinde haft lyst til at gå 100% efter dine drømme?

Til at følge dit hjerte og satse alt for én sag?

I denne podcast kan du møde Anja Ringgren Lovén – den succesfulde karrierekvinde, der opgav fast løn, materielle goder og Danmarks trygge rammer til fordel for Afrikas heksebørn. I dag bor og arbejder Anja i Nigeria, hvorfra hun driver sin egen nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp, og personligt sørger for at hver doneret krone, går til at skabe et godt liv for børnene.

Anjas historie handler om at træffe valg med hjertet, om at have mod til at gå utraditionelle veje og ikke mindst om at gøre det man er bedst til.